ΘΕΑΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ 2: ΑΔΗΣ
ESCAPE PLAN 2: HADES (A-15)
16/07 - 18/07
ΒΑΛΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
METTI LA NONNA IN FREEZER (A-12)
16/07 - 18/07
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
C'EST LA VIE! (ΚΑΤ)
16/07 - 18/07