ODEON VESO MARE - ΠΡΩΗΝ STER


ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 17, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ VESO MARE, ΠΑΤΡΑ, τ.κ. 26222
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλ.

(GR) ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΚΑΤ)
(GR) SING 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ