ODEON VESO MARE - ΠΡΩΗΝ STER


ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 17, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ VESO MARE, ΠΑΤΡΑ, τ.κ. 26222
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλ.

ΠΥΡΙΝΗ ΟΡΓΗ (Α-18)
FIRESTARTER

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ